801 887 887
22 260 36 66

O Nas (Raiffeisen Insurance Agency)


Jesteśmy specjalistami w dziedzinie obsługi produktów i programów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie Komunikacyjne


Optymalna ochrona pojazdu od uszkodzeń, zniszczeń lub utraty w ubezpieczeniu pakietowym OC/AC/NNW/Assistance.

Ubezpieczenie majątkowe


Ubezpieczenie majątkowe zapewnia optymalną ochronę dla finansowanych przedmiotów.

GAP


GAP chroni przed stratami finansowymi, na które jesteś narażony w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

HiLife


Ubezpiecz się i bądź spokojny o spłatę swoich zobowiązań w związku z umową leasingu lub pożyczki.

Assistance


Pomoc w przypadku niespodziewanych zdarzeń jakie mogą spotkać kierowcę w trakcie podróży pojazdem.

Ochrona Prawna


Ochrona Prawna to ochrona interesów prawnych poprzez pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz profesjonalne zastępstwo procesowe.

Promocje


Tutaj znajdziesz najnowsze promocje ofertowane przez Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825