801 887 887
22 260 36 66

Aktualizacja danych teleadresowych

Aktualizacja danych teleadresowych

W celu aktualizacji danych teleadresowych proszę pobrać wniosek zamieszczony poniżej, wypełnić, a następnie przesłać do nas:

email: leasing.zmianadanychklienta@raiffeisen.pl 

fax: (22) 326 36 01

poczta: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa

 Wniosek AKTUALIZACJA DANYCH TELEADRESOWYCH 

Aktualizacja danych kontaktowych

W celu aktualizacji danych kontaktowych prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.

Błędne dane mogą skutkować niedostarczeniem ważnych dla Państwa informacji bądź dokumentów (obsługa szkód, reklamacji, rozliczeń) lub spowodować, że dane poufne trafią w niepowołane ręce.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825