801 887 887
22 260 36 66

PKO Leasing S.A. zawarł warunkową umowę nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ("RLPL") od Raiffeisen Bank International AG ("RBI").

03.11.2016

2 listopada 2016 PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG oraz PKO Leasing S.A. podpisały umowę dotyczącą sprzedaży przez RBI 100% akcji w Raiffeisen-Leasing Polska S.A., wraz z trzema spółkami zależnymi, na rzecz PKO Leasing.

Komunikat prasowy na temat transakcji oraz prezentacja inwestorska dostępne są w Centrum Prasowym PKO Banku Polskiego

http://media.pkobp.pl/komunikaty-prasowe/informacje-o-banku/grupa-pko-banku-polskiego-jeszcze-mocniej-wesprze-polskie-przedsiebiorstwa-dzieki-przejeciu-raiffeisen-leasing/ 

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825