801 887 887
22 260 36 66

38% przedsiębiorców nie rozumie funduszy UE

19.09.2016

Raiffeisen Leasing, lider dystrybucji funduszy UE wśród przedsiębiorców, rusza właśnie ze specjalną stroną www.rl-fundusze.pl. Jak pokazało przeprowadzone przez firmę badanie, dla ponad 38% przedsiębiorców dostępne dotychczas informacje na temat możliwości pozyskania środków unijnych są zbyt skomplikowane – Od maja 2016 roku rozdysponowaliśmy wśród polskich firm prawie 160 mln zł w ramach gwarancji COSME i InnovFin. Na polskich przedsiębiorców czeka jeszcze 510 mln zł. Poprzez specjalną stronę chcemy wyjaśnić zasady działania programów unijnych i zachęcić przedsiębiorców do korzystania z preferencyjnego finansowania – mówi Monika Ostaszewska, ekspert Raiffeisen Leasing.

Więcej informacji znajdziesz w Biurze Prasowym.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825