801 887 887
22 260 36 66

Połączenie Raiffeisen-Leasing Polska z PKO Leasing

19.04.2017

1 grudnia 2016 roku PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20 (dalej: „PKO Leasing”) stał się właścicielem 100 % akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej: „Raiffeisen-Leasing Polska”). Od tego momentu obie spółki leasingowe wchodzą
w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, a ich prawne połączenie zaplanowane jest na dzień 28 kwietnia 2017 r. Z dniem połączenia Klienci Raiffeisen-Leasing Polska S.A. staną się Klientami PKO Leasing. Spółka Raiffeisen-Leasing Polska zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

 

Połączenie obu spółek leasingowych pozostaje bez wpływu na warunki dotychczasowej współpracy z naszymi Klientami. Wszelkie umowy zawarte przez nich przed dniem połączenia z PKO Leasing pozostaną w mocy. Ich zakres i warunki nie ulegną zmianie, zaś w prawa i obowiązki Raiffeisen-Leasing Polska wynikające z tych umów wstąpi – z dniem połączenia – PKO Leasing.

 

R-Leasing Portal, z którego obecnie korzystają nasi Klienci, zachowuje wszystkie swoje dotychczasowe funkcjonalności. Zmieni się natomiast jego nazwa na PKO-Portal i dostępny będzie w nowym serwisie internetowym pod adresem: www.pkoleasing.pl.

 

Portal aukcyjny przedmiotów poleasingowych będzie dostępny pod nowym adresem: www.aukcje.pkoleasing.pl

 

Adresy oddziałów nie ulegną zmianie, a placówki zyskają jedynie nowy wygląd zgodny ze standardem PKO Leasing.

 

Podmioty zależne Raiffeisen-Leasing Polska zmienią swoje nazwy:

Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. na PKO Agencja Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.,

Raiffeisen-Leasing Service Sp. z o.o. na PKO Leasing Finanse Sp. z o.o.,

Raiffeisen-Leasing Real Estate Sp. z o.o. na PKO Leasing Nieruchomości Sp. z o.o.

 

Adres korespondencyjny pozostaje niezmieniony:

PKO Leasing S.A.

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

 

W dalszym ciągu będziemy oferować Państwu w pełni kompleksową ofertę, łącząc najcenniejsze aktywa obu organizacji: kompetencje i profesjonalizm zespołów oraz innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne oraz świadczyć Państwu usługi najwyższej jakości.

 

W przypadku szczegółowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa Doradcą lub
z Infolinią Klienta, która niezmiennie pozostanie pod numerem telefonu 801 887 887.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825