801 887 887
22 260 36 66

Assitance


Ubezpieczenie Assistance do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Klientów Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zapewnia pomoc w przypadku niespodziewanych zdarzeń jakie mogą spotkać kierowcę w trakcie podróży pojazdem.

Ubezpieczenie Assistance dopasowane jest do indywidualnych potrzeb Klienta, dostępne w dwóch wariantach:
 • PREMIUM
 • VIP


W zakresie ubezpieczenia:
 • Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • Holowanie pojazdu,
 • Naprawa wulkanizacyjna lub zakup nowej opony,
 • Transport kierowcy i pasażerów do warsztatu, parkowanie,
 • Kontynuacja podróży,
 • Zakwaterowanie w hotelu,
 • Samochód zastępczy nawet na 30 dni.

TRUCK Assistance

TRUCK Assistance do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t dla Klientów Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zapewnia pomoc w przypadku niespodziewanych zdarzeń jakie mogą spotkać kierowcę w trakcie podróży pojazdem.

Ubezpieczenie Assistance Truck dopasowane jest do indywidualnych potrzeb Klienta, dostępne w dwóch wariantach:
 • PREMIUM
 • VIP

W zakresie ubezpieczenia:
 • Usprawnienie pojazdu,
 • Holowanie pojazdu,
 • Podnoszenie pojazdu,
 • Dojazd kierowcy zastępczego,
 • Zakwaterowanie w hotelu,
 • Organizacja zastępczego środka transportu,
 • Parkowanie pojazdu,
 • Dostarczenie oryginalnych część zamiennych poza teren RP,
 • Pokrycie kosztów sprzątania miejsca zdarzenia po wypadku,
 • Organizacja pokrycia kosztów mandatu,
 • Organizacja opłacenia kosztów naprawy,
 • Pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego,
 • Koszty leczenia,
 • Transport medyczny.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825