801 887 887
22 260 36 66

GAP


Czy wiesz, że odszkodowanie z polisy AC lub OC (jeśli jesteś poszkodowanym) w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pokrywa jedynie wartość rynkową samochodu w dniu szkody?

Ubezpieczenie GAP ochroni Cię przed stratami finansowymi, na które jesteś narażony w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

JAKIE POJAZDY MOGĄ BYĆ OBJĘTE OCHRONĄ?

Pojazdy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • pojazdy osobowe,
 • pojazdy ciężarowe o DMC do 3,5t.,
 • pojazdy ciężarowe o DMC pow. 3,5t.,
 • przyczepy,
 • naczepy,
 • pojazdy rolnicze ruchome.

Dopuszczalna wartość pojazd:


 • do 1 000 000 zł - dot. pojazdów do 3,5t
 • do 500 000 zł - dot. pojazdów pow. 3,5t., w tym pojazdów rolniczych

GŁÓWNE ZALETY

 • Ochrona przed utratą wartości pojazdu przez cały okres umowy leasingu lub pożyczki,
 • Możliwość ubezpieczenia pojazdu do 10. roku eksploatacji,
 • Wysoka suma ubezpieczenia od 100 000 zł do 200 000 zł,
 • Spłata raty leasingu lub pożyczki w sytuacji wystąpienia niedoboru spowodowanego szkodą całkowitą,
 • Wypłata odszkodowania na konto Klienta w sytuacji zakończenia umowy leasingu lub pożyczki nadwyżką,
 • Dogodna dla Klienta forma płatności za polisę,
 • Kompleksowa obsługa w przypadku szkód.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW


TU Europa  
Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP  obowiązuje od 14-03-2017 r.
Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP obowiązuje od 16-09-2016 r.
Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP obowiązuje od 02-02-2016 r.
Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP obowiązuje od 01-01-2016 r.
Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP obowiązuje od 12-03-2015 r.
 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825