801 887 887
22 260 36 66

HiLife


Czy wiesz, że ubezpieczenie HILIFE gwarantuje spłatę rat leasingowych lub pożyczki w sytuacji gdy przebywasz w szpitalu lub uległeś chorobie?
Ubezpiecz się i bądź spokojny o spłatę swoich zobowiązań w związku z zawarta umową leasingu lub pożyczki.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
 • Hospitalizacja,
 • Ciężkie zachorowanie,
 • Całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • Zgon.


KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ?

Klienci prowadzący działalność gospodarczą w formie:
 • jednoosobowwej
 • spółki cywilno-prawne

korzystający z leasingu lub pożyczki w:
 • Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
 • Raiffeisen Leasing Services Sp. z o.o.

GŁÓWNE ZALETY

 • Pozwala spłacić zobowiązania finansowe w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • Możliwość ubezpieczenia dla osób pomiędzy 18 a 75 rokiem życia,
 • Wysoka suma ubezpieczenia do 800 000 zł na osobę,
 • Dogodna dla Klienta forma płatności za polisę,
 • Kompleksowa obsługa w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

UNIQA  
Wyciąg HiLife Ochrona Plus  
   
Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Ochrona Plus" obowiązuje od 01-01-2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Ochrona Plus" obowiązuje od 01-04-2015 r.
   
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie "HiLife" obowiązuje od 01-01-2016 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie "HiLife" obowiązuje od 14-04-2015 r.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie "HiLife" obowiązuje do 13-04-2015 r.
   
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie "HiLife" dla RLS obowiązuje od 01-06-2016 r.
   
Oświadczenie do OWU na Życie "Hilife" do umów zawieranych od 13-04-2015 r.
 Aneks do OWU Uniqa-HiLife  obowiązuje od 01-06-2016 r.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825