801 887 887
22 260 36 66

HiLife


Czy wiesz, że ubezpieczenie HILIFE gwarantuje spłatę rat leasingowych lub pożyczki w sytuacji gdy przebywasz w szpitalu lub uległeś chorobie?
Ubezpiecz się i bądź spokojny o spłatę swoich zobowiązań w związku z zawarta umową leasingu lub pożyczki.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
  • Hospitalizacja,
  • Ciężkie zachorowanie,
  • Całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • Zgon.


KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ?

Klienci prowadzący działalność gospodarczą w formie:
  • jednoosobowwej
  • spółki cywilno-prawne

korzystający z leasingu lub pożyczki w:
  • Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
  • Raiffeisen Leasing Services Sp. z o.o.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825