801 887 887
22 260 36 66

Kontakt


ADRES KORESPONDENCYJNY

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa

KONTAKT TELEFONICZNY
801 887 887
(22) 260 36 66

KONTAKT E-MAILOWY

Obsługa Klienta:
leasing.klient@raiffeisen.pl

Reklamacje:
leasing.reklamacje@raiffeisen.pl

Ubezpieczenia:
ubezpieczenia.leasing@raiffeisen.pl
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825