801 887 887
22 260 36 66

O Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.


Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 2007.  Partnerami biznesowymi Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. są największe  firmy ubezpieczeniowe.
Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. wyspecjalizowana jest w obsłudze produktów oraz programów ubezpieczeniowych. Spółka obsługuje kompleksowo umowy ubezpieczenia wszelkiego mienia, w tym pojazdów i nieruchomości. W zakresie produktów dodatkowych dla Klientów Raiffeisen Leasing oferuje obecnie ubezpieczenie GAP, Ochrony Prawnej, Assistance oraz ubezpieczenie na życie.

Misja i Wartości

Misja:
Wzbogacenie umowy finansowania poprzez udostępnienie atrakcyjnej  oferty ubezpieczenia, a także zapewnienie profesjonalnej i rzetelnej obsługi Klienta.


Wartości:
  • Zorientowanie na Klienta
  • Profesjonalizm
  • Zaangażowanie
  • Rzetelność i wiarygodność
  • Szacunek
  • Uczciwość

Zarząd

Mariusz Gołębiewski - Prezes Zarządu Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.

Mariusz Gołębiewski karierę zawodową rozpoczął w 1993r. w ABN AMRO BANK Polska (wcześniejszy Interbank ) w latach 1996-1997 pracował w BWR REAL Banku w departamencie kredytów następnie w 1997-2000  związany był z Centrum Leasingu i Finansów gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Windykacji.
W 2001r. rozpoczął współpracę z grupą Raiffeisen - Leasing Polska S.A. gdzie od początku związany był z obszarem remarketingu i windykacji przechodząc poszczególne szczeble odpowiedzialności aż do funkcji Dyrektora Departamentu Windykacji. W grudniu 2013r. objął stanowisko Prezesa Zarządu  Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. 

Jest absolwentem Politechniki Radomskiej. Ukończył prestiżowe kursy organizowane przez HARVARD Business School w Warszawie, której jest absolwentem.

Anna Grajkowska - Wiceprezes Zarządu Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.

Anna Grajkowska jest absolwentką SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Z branżą leasingową związana jest od ponad 20 lat. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie BEL Leasing Sp. z o.o. (dziś Millennium Leasing Sp. z o.o.). Od maja 2000 roku związana jest z Grupą Raiffeisen, w ramach której  - pracując na rzecz Raiffeisen - Leasing Polska S.A. - do 2007 roku pełniła funkcję zastępcy Dyrektora  Departamentu Opercji ds. Ubezpieczeń

Udzielała wsparcia merytorycznego podczas tworzenia Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. (marzec 2000 roku) - multiagencji obsługującej spółki powiązane z Raiffeisen - Leasing Polska S.A. i jako agencja współpracującej z ponad 10-cioma największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce. Główne wyzwania z jakimi Annie Grajkowskiej przyszło się zmierzyć to: stworzenie profesjonalnego centrum operacyjnego w Ostrołęce czy budowa systemu informatycznego obsługującego Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. Od 2014 roku przejęła pod bezpośredni nadzór obszary: współkreowania  i rozwoju produktów ubezpieczeniowych, zarządzania relacjami z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jak również intensyfikacji sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825