801 887 887
22 260 36 66

Ochrona Prawna


Ubezpieczenie Ochrony Prawnej obejmuje ochronę interesów prawnych Klientów Raiffeisen-Leasing Polska S.A. poprzez pokrycie kosztów pomocy prawnej oraz profesjonalne zastępstwo procesowe. Dzięki ubezpieczeniu uzyskać można również dostęp do świadczeń z zakresu Asysty Prawnej, Asysty Podatkowej czy Ochrony Podatkowej.

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta, dostępne w dwóch wariantach:

  • Ochrona Prawna Użytkownika Pojazdu i Maszyny– dotyczy zdarzeń związanych z posiadaniem oraz eksploatacją Maszyny lub Pojazdu będącego przedmiotem umowy leasingu lub pożyczki.
  • Ochrona Prawna dla Klientów - dotyczy zdarzeń związanych z prowadzeniem przez Klienta działalności gospodarczej lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w tej działalności.
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825