801 887 887
22 260 36 66

Procedura uproszczona na maszyny i urządzenia


Specjalnie dla Państwa uruchomiliśmy procedurę uproszczoną na finansowanie maszyn i urządzeń do 250 tys. zł

Procedura uproszczona

Dla kogo?

  • klient segmentu micro

Przedmiot transkacji:

  • przedmiot nowy dostarczany przez autoryzowanego dostawcę lub producenta danej marki
  • standardowe przedmioty umów takie jak agregaty, obrabiarki do metali, maszyny do obróbki plastycznej, maszyny stosowanych w przetwórstwie rolno - spożywczym, sprężarki, maszyny stosowane w przemyśle chemicznym, urządzenia przemysłowe
  • maksymalna wartość transakcji to 250 tys. PLN

Korzyści:

  • szybki proces przy minimum formalności
  • brak konieczności dostarczania dokumentów 
  • opłata wstępna na poziomie 10%
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825