801 887 887
22 260 36 66

Przedterminowe zakończenie umowy

W celu przedterminowego zakończenia umowy proszę pobrać wniosek zamiesczony poniżej, wypełnić, a następnie przesłać do nas:
e-mail: leasing.zakonczenia@raiffeisen.pl
fax: (22) 260 24 40
poczta: Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. 11 listopada 74, 07-410 Ostrołęka

 Wniosek o przedterminowe zakonczenie umowy 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825