801 887 887
22 260 36 66

Studenci i absolwenci

Raiffeisen Leasing – organizacja otwarta na młodych


W Raiffeisen Leasing szczególnie zależy nam na współpracy ze środowiskami studenckimi. Młodzi pracownicy stanowią dla nas wyjątkową wartość. Doceniamy ich potencjał, chęć rozwoju, nowoczesność poglądów oraz kreatywne podejście do zadań.

Ze swojej strony oferujemy możliwość poznania kultury pracy jednej z najbardziej liczących się organizacji na rynku w swojej branży. Umożliwiamy zdobycie praktycznego doświadczenia, w niemalże każdym z departamentów oraz, w strategicznych dla organizacji zespołach.

Nawiązując współpracę w ramach każdego z programów przeznaczonych dla studentów, stajesz się częścią Raiffeisen Leasing, współuczestniczysz w życiu organizacji oraz wszystkich wydarzeniach jakie w tym czasie mają miejsce.


Program Stażowy

W ramach wakacyjnej współpracy oferujemy studentom uczestnictwo w Programie Stażowym Raiffeisen Leasing.

Zapraszamy do wspólnego podejmowania wyzwań wraz z członkami naszych kluczowych zespołów. Każdemu uczestnikowi stażu oferujemy:

  • wsparcie opiekuna - mentora posiadającego bogatą wiedzę i nieprzeciętne umiejętności
    w danej dziedzinie
  • szczegółowy harmonogram przebiegu stażu, zakres wykonywanych zadań oraz kompetencji jakie uczestnik możne rozwinąć
  • podsumowanie wykonywanych obowiązków oraz opinię po zakończonym stażu
  • realną możliwość nawiązania stałej współpracy dla najlepszych uczestników

Nasz program skierowany jest do studentów zarówno nauk ścisłych jak i humanistycznych. Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, chcących trwale rozwijać się w strukturach organizacji finansowej.

Szczególną wagę przykładamy do przekazania dobrych praktyk współpracy oraz wiedzy młodym pracownikom. Naszym celem jest poszerzenie szeregów Raiffeisen Leasing o ambitne, przedsiębiorcze osoby, które zainteresowane są stałą współpracą z naszą organizacją.


Kariera w Strukturach Sprzedaży

Program Pozyskiwania Talentów do Departamentu Sprzedaży realizowany jest w Centrali oraz makroregionach Raiffeisen-Leasing Polska.  

Projekt skierowany jest do osób, które posiadają nieprzeciętne umiejętności komunikacyjne, gotowość do codziennych wyzwań oraz wykorzystujących szanse biznesowe na „każdym kroku”. Jednym zdaniem szukamy osób chcących rozwijać się w Departamencie Sprzedaży Raiffeisen Leasing!

Naszym celem jest stworzenie młodej grupy handlowców, wykazujących profesjonalizm i otwartość w  kontaktach z klientem,  jak również nowoczesne podejście do biznesu. Szczególną wagę przykładamy do pasji, potrzeby rozwoju, zaangażowania we wspólny sukces.
W zamian oferujemy:

  • stałą współpracę ze studentami/absolwentami w oparciu o umowę o pracę, zlecenie
  • niezbędne narzędzia pracy
  • pakiet szkoleń umożliwiających rozwój w działaniach sprzedażowych

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat programu  POBIERZ  ulotkę programu.

Aplikuj

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825