801 887 887
22 260 36 66

Ubezpieczenie mienia


Ubezpieczenie majątkowe zapewnia optymalną ochronę ubezpieczeniową dla leasingowanych maszyn, urządzeń czy sprzętu elektronicznego lub dla maszyn i urządzeń finansowanych pożyczką.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
Ochrona ubezpieczeniowa all risk, czyli Ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie nagłe, nieprzewidziane zniszczenia, uszkodzenia i utratę mienia z wyjątkiem wymienionych w OWU ryzyk wyłączonych z ochrony.

CO UBEZPIECZAMY

  • Możliwość zawarcia ubezpieczenia wieloletniego - gwarancja niezmienności składki przez cały okres umowy leasingu i pożyczki niezależnie od przebiegu szkodowego,
  • Szeroki zakres ubezpieczenia dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta (możliwość wykupienia rozszerzeń do ubezpieczenia tj. ubezpieczenie cargo i ubezpieczenie montażu),
  • Dogodna dla Klienta forma płatności za polisę,
  • Kompleksowa obsługa szkód.

W przypadku wystąpienia szkody częściowej/całkowitej/kradzieży, należy kontaktować się z Centrum Obsługi Szkód pod numerem telefonu 801 887 887
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825