801 887 887
22 260 36 66

Wniosek Klienta o czynności dodatkowe w Wydziale Komunikacji

W celu dokonania zmiany w zakresie zarejestrowanego pojazdu, proszę pobrać wniosek zamiesczony poniżej, wypełnić, a następnie przesłać do nas:
e-mail: leasing.rejestracja@raiffeisen.pl 
poczta: Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. 11 Listopada 74, 07-410 Ostrołęka

Termin realizacji wniosku:
Do 2 dni roboczych skontaktuje się z Państwem nasz przedstawiciel w celu ustalenia szczegółów realizacji dyspozycji i odbioru dokumentów.

 Wniosek klienta o czynności dodatkowe w Wydziale Komunikacji 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825