801 887 887
22 260 36 66

Wydanie opinii o współpracy

W celu uzyskania opinii o współpracy proszę pobrać wniosek zamieszczony poniżej, wypełnić, a następnie przesłać do nas na adres: leasing.opinia@raiffeisen.pl 

 Wniosek o wydanie opinii 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825