801 887 887
22 260 36 66

Wypłata świadczenia z umowy ubezpieczenia HILIFE oraz OCHRONA

Wniosek w pełni wypełniony należy przesłać na adres:
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
ul. Grzybowska
00-844 Warszawa
Tel. Kontaktowy: 801 887 887 lub (22) 260 36 66
z dopiskiem: Zespół Szkód Całkowitych

 Wniosek o wypłatę świadczenia RL1 08 05 2015
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825