801 887 887
22 260 36 66

Zwrot weksla

Weksel może być anulowany i odesłany w przypadku braku jakichkolwiek zaległości związanych z umową, której zamawiane weksle dotyczą. Zwrot anulowanych weksli następuje w terminie do 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku. Wniosek można pobrać klikając ikonę poniżej, a następnie wysłać go na adres leasing.weksle@raiffeisen.pl 

 Wniosek o zwrot weksla 
Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jest członkiem Grupy PKO Banku Polskiego

Raiffeisen-Leasing Polska S.A., ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
KRS 0000032423 - Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny 150.003.800,- PLN; NIP: 525-20-14-760; REGON: 012960825